Hình thức thanh toán

Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước
Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước

Được qui định tại điều 4 khoản 1 Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty và Khách hàng như sau: Khi nhận được hóa đơn tiền ...

Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua dịch vụ Payoo
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua dịch vụ Payoo

Kể từ ngày 18/6/2019, các khách hàng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận có thể thanh toán tiền nước qua các ...

Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua dịch vụ VNPay
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua dịch vụ VNPay

THANH TOÁN THẬT DỄ DÀNG – NHẸ NHÀNG HÓA ĐƠN NƯỚC Thanh toán trực tuyến ngày càng phổ biến và được nhiều khách hàng ...

Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua ứng dụng ví điện tử MoMo
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua ứng dụng ví điện tử MoMo

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, nhiều người dân đã chấp hành việc ở nhà, hạn chế di ...

Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua ví điện tử VNPT Pay
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua ví điện tử VNPT Pay

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, nhiều người dân đã chấp hành việc ở nhà, hạn chế di ...

Trang   1  2