Hỗ trợ khách hàng

Quyết định ban hành giá nước sạch
Quyết định ban hành giá nước sạch

Theo quyết định này, giá bán nước sinh hoạt có sự thay đổi từ tháng 7/2012 tùy theo các đối tượng sử dụng nước máy trên địa bàn tỉnh ...