Tin tức & Sự kiện

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 23/07/2024
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 23/07/2024

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công Ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 11/07/2024
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 11/07/2024

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công Ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 04/07/2024
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 04/07/2024

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công Ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 03/06/2024
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 03/06/2024

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 22/05/2024
Về việc tạm ngưng cung cấp nước sạch khu vực Phan Thiết ngày 22/05/2024

Để đảm bảo thông tin đến Quý khách hàng đang sử dụng nước kịp thời có kế hoạch dự trữ nước dùng cho sinh hoạt và kinh doanh, Công ty chúng tôi ...

Trang   1  234  next cuối