Chương trình khuyến mãi thanh toán hóa đơn tiền nước

Nhằm thúc đẩy thanh toán hóa đơn Nước không dùng tiền mặt và cung cấp cho khách hàng kênh thanh toán tiện lợi, an toàn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến mới phức tạp trên diện rộng, Tổng Công ty VNPT – Media triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng thanh toán hóa đơn nước qua VNPT Pay với các nội dung chính như sau:

1.    Thời gian triển khai: 14/8/2020 – 14/9/2020.

2.    Đối tượng: Khách hàng (KH) cá nhân đăng ký mới tài khoản ví VNPT Pay, định danh thông tin cá nhân theo quy định, có liên kết ngân hàng trong thời gian diễn ra chương trình. (Áp dụng cho cả KH đăng ký ví VNPT Pay từ ứng dụng VNPT Pay, MyVNPT)

3.    Điều kiện để nhận ưu đãi:

-       KH thực hiện thành công giao dịch thanh toán hóa đơn tiền Nước (bao gồm cả Thanh toán tự động Autopay) bằng nguồn tiền ví VNPT Pay trên ứng dụng VNPT Pay.

-       Tại thời điểm thanh toán, KH vẫn phải đang duy trì liên kết ngân hàng.

4.    Hình thức ưu đãi:

Hoàn tiền 20% (tối đa 30.000đ) trên tổng giá trị thanh toán hóa đơn tiền Nước.

(Nội dung chi tiết tại Văn bản đính kèm).